Kādi ir jaunie ceļu satiksmes noteiktumi, kas tieši attiecās uz velo braucējiem?

velosipēds2016.gada 1.janvārī stājās spēkā jaunie Ceļu satiksmes noteikumi, kuri paredz virkni izmaiņu, kura attiecas tieši uz velo braucējiem. Tādā veidā ir vēlme panākt to, lai pārvietošanās būtu vēl drošāka un no tās ieguvēji būtu visi ceļu satiksmes dalībnieki. Šajā rakstā aplūkosim galvenos noteikumus, kuri ir stājušies spēkā.

Viens no galvenajiem noteikumiem ir, ka velosipēdisti turpmāk drīkst pārvietoties tikai pa tam paredzēto infrastruktūru. Savukārt, ja šādas infrastruktūras nav, tad nepieciešams braukt pa brauktuves daļu. Gadījumā, ja arī pa brauktuves daļu nav iespējams braukt, tad velo braucējs drīkst pārvietoties pa ietvi, tomēr jāatceras, ka šajā gadījumā priekšroka tiek dota gājējiem. Tas attiecīgi nozīmē to, ka velobraucējam nepieciešams samazināt ātrumu, lai neapdraudētu gājējus.

Pa sabiedriskā transporta joslu drīkst braukt tikai tādā gadījumā, ja ir uzstādīta attiecīgā papildus zīme. Jaunie noteikumi paredz arī to, ka velosipēdisti drīkst šķērsot gājēju pārejas, nenokāpjot no sava velosipēda. Tas attiecas gan uz pārejām, kas ir aprīkotas ar luksoforu, gan arī uz pārejām bez luksoforiem. Noteikumi paredz, ka velosipēdistam pirms šķērsošanas nepieciešams samazināt ātrumu un nepieciešamības gadījumā jāaptur braucamais, lai varētu pārliecināties par drošību.

Jaunie noteikumi arī paredz precīzāku pagriezienu veikšanas noteikumus. Lai neradītu bīstamas situācijas, ir nepieciešams izvēlēties drošākais pagrieziena veids. Pirms pagrieziena veikšanas, nepieciešams novērtēt gan satiksmes intensitāti, gan arī ceļa veidu. Jaunie noteikumi paredz arī to, ka ceļu satiksmē drīkst piedalīties bērni, kuri sasnieguši 10 gadu vecumu, un obligāti nepieciešama velosipēdista apliecība. Tāpat jaunie noteikumi paredz uzlabot to noteikumu struktūru, kas ir attiecināma uz velosipēdistiem, nodalot no tās mopēdistus.

Jaunie noteikumi ikdienā velobraucējiem ir jāievēro. Protams, jāpatur prātā arī visi iepriekšējie noteikumi. Piemēram, ja Jums ir bērns, kas ir jaunāks par septiņiem gadiem,  tad jāatceras, ka ar velosipēdu pa brauktuvi drīkst pārvietoties tikai pilngadīgas personas pavadībā. Šajā gadījumā noteikti neaizmirstiet arī to, ka bērnam ir nepieciešams izmantot aizsargķiveri. Noteikti nevajadzētu aizmirst arī par velosipēdu tehnisko stāvokli. Noteikti pārliecinies, ka Tavi velosipēdi ir aprīkoti ar bremzēm, skaņas signālu, kā arī gaismas atstarotājiem. Atceries, ka priekšpusē ir jābūt baltam atstarotājam, aizmugurē sarkanam, un abos sānos oranžiem, kā arī riteņu spieķos un pedāļos ir jābūt diviem oranžiem atstarotājiem. Savukārt velosipēda piekabes aizmugurē ir jābūt sarkanam gaismas atstarotājam.

Drošības nolūkos ikvienam nepieciešams atcerēties arī to, ka ir aizliegta velobraucējiem braukt, neturot stūri, kā arī braukt, turoties pie kāda cita braucoša transportlīdzekļa. Noteikti nevajadzētu aizmirst arī to, ka nedrīkst pārvadāt kravu, kas traucē velosipēda vadīšanu vai arī apdraud pārējos ceļu satiksmes dalībniekus. Tāpat velosipēdistam ir aizliegts braukt pa brauktuvi, ja blakus ir velo ceļš. Velosipēdistiem ir arī aizliegts pārvietoties pa ceļu, kas apzīmēts ar 548. ceļa zīmi,  kas nozīmē, ka tas ir ātrgaitas ceļš.

Ievērojot augstāk minētos noteikumus, ir iespējams gūt drošību gan sev, gan arī citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Atrodoties uz ceļa vienmēr atceries, ka Tev ir nepieciešams domāt ne tikai par savu drošību, bet arī par pārējo ceļu satiksmes dalībnieku drošību, tāpēc izvairies no situācijām, kurās Tu apdraudi gan sevi, gan arī citus. Ja Tev ir velosipēds, tas nenozīmē, ka uz Tevi neattiecas noteikumi, kas attiektos uz pārējiem – cieni citus un citi cienīs Tevi!

Autors

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *